... het ongeoorloofd binnendringen of verblijven in het computersysteem van een derde.
Dat is nu net wat 'iemand' heeft gedaan met onze site.  Men is zelfs zo vriendelijk geweest om ervoor te zorgen dat we bij een eenvoudig bezoekje werden omgeleid naar dubieuze websites waar een modale gebruiker liever niet op terecht komt.
Om die reden waren we genoodzaakt om onze site (tijdelijk) af te sluiten.  Maar om de inschrijvingen voor het seizoen, en voor de Kaas- en Wijnavond niet in het gedrang te brengen, hebben we in allerijl een tijdelijke website in elkaar gebokst met enkel deze twee formulieren in het menu.
Ondertussen werken we aan het herstel van onze eigenlijke site.  Hopelijk zijn we snel weer 'alive and kicking'.
­